V muzeu v Novém Strašecí si můžete prohlédnout vzácnou opukovou hlavu keltského druida

16. leden 2015
Česko – země neznámá

První písemná zmínka o Keltech pochází z doby kolem roku 450 př. n. l. Psal o nich řecký historik Hérodotos. Ve Střední Evropě se objevili v době bronzové. Na našem území Keltové žili přibližně 400 let. A právě v oblasti středočeského kraje bylo objeveno několik významných keltských oppid. Každé z nich mělo svou úlohu.

Oblast kolem Nového Strašecí na Rakovnicku kdysi přilákala Kelty svým neobyčejným surovinovým bohatstvím železné rudy a švartny - jemnozrnné živičné břidlice. V té době bylo možné švartnu nalézt povrchově například na polích.

Celé oblasti se dnes říká industriální zóna Keltů. Ve velkém se tam tavilo železo v železářských hutích s bateriemi pecí, které svou technologií předjímaly vysoké pece dnešního hutního průmyslu. Navíc Keltové z Novostrašecka jako jediní vyráběli vzácné švartnové šperky, které vyváželi do celé střední Evropy.

V místním muzeu můžete vidět například ukázky pecí nebo šperků. Kromě toho zde ale najdete i jedinečný objev, který nemá obdobu v celé Evropě – repliku vzácné opukové hlavy Kelta nalezené v roce 1943 u Mšeckých Žehrovic.

Figurína Kelta znázorňující výrobu švartnových šperků

Originál představuje jednu z nejestetičtěji zpracovaných plastik období Keltů a je zázrak, že se jí podařilo zachránit a znovu složit ze čtyř částí, na které byla původně rozlomena. Replika vystavená v muzeu je rovněž vzácná. V roce 1943 byla vyrobena jako výraz díků Národního muzea Muzeu Nové Strašecí, které se o záchranu hlavy výrazně zasloužilo.

Originál opukové hlavy je uložen v trezoru Národního muzea a je možné ho vidět jenom při výjimečných příležitostech. Na hlavě jsou zobrazené cenné detaily, které napovídají, že plastika znázorňuje druida - kněžího Keltů. Dokládá to například výrazná spona na krku a také účes – spletený pás vlasů mezi ušima přes celé čelo s vyholeným týlem.

Muzejní expozice Keltů a ukázky hutí

Právě tento účes se objevuje v ranně křesťanském Irsku v 6. století. Nosili ho irští kněží, kteří se k odkazu keltských druidů hlásili. Hlava je z hlediska zpracování detailů skutečně jedinečná – obdivovat můžeme také výrazný zakroucený vous i mohutné obočí a velmi detailně vyobrazené oči.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d1646.3486006162898!2d13.902481118939757!3d50.152560448285776!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470a4acbc90f5089%3A0x8e1be4b04587e5d4!2zVSDFoGtvbHkgMTIzLCAyNzEgMDEgTm92w6kgU3RyYcWhZWPDrQ!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1421403475164" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.