Člověka se sociální fobií nejvíc děsí veřejný trapas a zesměšnění

strach
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy strach

Stává se vám, že se necítíte dobře mezi lidmi? Když se do takové situace člověk dostane a měl by s okolím komunikovat, nebo před obecenstvem pronést nějakou řeč, často se stává, že se vám najednou stáhne hrdlo, buší vám srdce a hlas začne přeskakovat. Nemusí jít o obyčejnou trému, ale třeba o jev zvaný sociální fobie.

Sociální fobie je zjednodušeně řečeno strach z lidí. Člověk, který trpí touto duševní poruchou, se bojí ztrapnění, zesměšnění. „Kromě toho funguje u těchto jedinců také velká nedůvěra vůči lidem, takový člověk dost pochybuje o tom, že to s ním ostatní myslí dobře,“ vysvětluje psycholog Mgr. Jan Kulhánek z pražské Psychoterapie Anděl.

V žádném případě ale nejde jen o obyčejnou trému, kterou při vystoupení před lidmi trpí kdekdo, dokonce často i známí muzikanti a herci. Fobie by jim žádné podobné konání vůbec neumožnila.

„Sociální fobie se může projevit už v dětském věku. Jde o děti, které jsou značně bázlivé. Problém mají třeba při zkoušení ve škole, kdy musí stát před tabulí a mluvit před celou třídou. To jinde ve světě běžné není. Takové děti pak zažívají obrovskou úzkost,“ popisuje Jan Kulhánek.

Fobie s různou intenzitou

Později, v období puberty, bývá pro tyto lidi typická obava projevit se ve skupině vrstevníků, obtížně se seznamují, mají strach hledat si brigádu nebo jet na tábor či nějaký kurz.

Zacpané uši (ilustrační foto)

„Sociální fobie může být různě silná. Od mírné nejistoty, která je pro řadu lidí běžná, až po těžkou sociální fobii, kdy člověk třeba vůbec není schopný vyjít z domu,“ doplňuje psychoterapeut.

Strach se projevuje na úrovni psychické i tělesné. Když přijde člověk do kontaktu s jinými lidmi, začne se potit, třese se, bývá bledý nebo naopak rudý, může mít třeba i nějaký tik. „Člověk trpící sociální fobií se snaží mezi lidmi co nejméně projevovat, bývá to obvykle taková ta šedá myška, která se pokouší být až neviditelná,“ říká Jan Kulhánek.

Se strachem z lidí bývá těžké si poradit. Proto je dobré obrátit se o radu a pomoc na odborníka. Ideální je vyhledat psychologa, který může nabídnout terapii spočívající jednak ve využití relaxačních technik, jež mohou zmírnit napětí a úzkostné stavy, a jednak v nácviku, jak se postavit svým strachům a jak je překonávat.