Dobré vztahy se sousedy chtěly vždy trochu snahy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Chcete vycházet se sousedy? Respektujte jejich právo na soukromí

K dobrému žití každé rodiny patřily vždy i dobré vztahy se sousedy. Jak je pěstovat, radí Pravidla společenská z roku 1914 a tady jsou.

Můžeš-li sousedu prokázati nějakou úsluhu, učiň tak ochotně a rád. Sám však, pokud možno, nevyžaduj ničeho a zejména si ničeho nevypůjčuj. Své děti veď k tomu, aby si nedovolovaly v domě nepřístojnosti, neskákaly po schodech a nebouchaly dveřmi.

Doma sám nos měkké domácí střevíce a ani nemluvňata nekolébej v hrnčivém kočárku. Pokud máš gramofon, nepouštěj jej pro své potěšení v otevřeném okně.

Z okna také nikdy nic nevylévej a nevyhazuj a ani peřiny do nich větrat nedávej. Nanejvýše do dvora tak lze učiniti. Jen tak dojdeš štěstí sousedského. Tak pozdravujte sousedy!