V červnu se nezaměstnost ve Středočeském kraji zvýšila, nárůst ale není výrazný

Na pracovní úřad se přišlo v červnu ve středních Čechách zaregistrovat 4 512 lidí, o 199 více než v předchozím měsíci. Vyřazeno z evidence bylo 3 941 uchazečů, o 1 025 více než v květnu. Úřady v regionu evidovaly koncem června 65 677 volných míst, více než v květnu.

Nezaměstnanost ve středních Čechách vzrostla v červnu o 0,1 procentního bodu na 3,2 procenta. Úřady práce v regionu evidují 30 198 uchazečů o zaměstnání, tedy o 571 více než na konci května. Mezi uchazeči o práci byly profese postižené koronavirovými opatřeními. V celé zemi vzrostla nezaměstnanost o 0,1 procentního bodu na 3,7 procenta, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

"Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií covid-19, s rozjezdem sezonních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání. Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný," řekl ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín. Nezaměstnanost bude podle něj pravděpodobně nadále stoupat.

Nejvyšší nezaměstnanost mezi středočeskými okresy byla v červnu na Kladensku, a to 4,4 procenta. Naopak nejpříznivější situace je tradičně na Praze-východ, kde byla nezaměstnanost dvě procenta. Středočeský kraj má mezi kraji sedmou nejnižší nezaměstnanost, procentuálně shodnou s Plzeňským krajem.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Počet takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání, kteří mohli ihned nastoupit do práce, byl v červnu ve středních Čechách 28 035.