Život na zámku v Čelině přináší radost i tvrdou dřinu. Procházky anglickým parkem střídá shon kolem zemědělské usedlosti

17. duben 2024

Barokní statek Adámek se nachází ve vesničce Čelina asi 45 km od Prahy. Malebné místo je zasazené v kopcovité a hustě zalesněné krajině poblíž Slapské přehrady. Památkově chráněný statek je plný tajemných míst. Podívat se můžete do anglického parku se Santiniho kapličkou, ale také mezi maštale, kde vás ve dne i v noci obslouží masomat.

Čelinský velkostatek býval od nepaměti centrem života krásné vesničky. První písemné zprávy z historie statku pocházejí ze 14. století. Prvním z doložených majitelů byl Přibík z Čeliny. Majitelé panství se často měnili, postupně zde vznikl malý pivovar, mlýn, kovárna, vinopalna, sladovna, ovčín a šenk. V 18. století na místě původní zemanské tvrze vyrostl malý zámeček a barokní kaple. Zámeček v roce 1831 vyhořel a následně získal dnešní klasicisní podobu.

Současní majitelé jsou potomci statkáře Jaroslava Adámka, který statek v roce 1905 zdědil po svém otci – poslanci říšské rady a zemského sněmu Gustavu Adámkovi. Pradědeček současných hospodářů je zachycen na informační tabuli s dobovou fotografií z 30. let minulého století. „Ta nejmenší postavička je babička mého muže,“ ukazuje na černobílém snímku Pavlína Židová. „Napravo od ní je její maminka, prababička mého muže, a tady ta tmavá postava, to je sám Jaroslav Adámek, pradědeček.“

Na dobové fotografii zámku a kaple ze 30. let 20. století jsou vidět i tehdejší majitelé statku

Jaroslav Adámek na statku úspěšně hospodařil do začátku druhé světové války, kdy statek obsadili Němci. Ani po válce to ale nebylo lepší. Přišel rok 1948, statek byl vyvlastněn a Jaroslav Adámek musel z Čeliny. Později byl odsouzen za vlastizradu a uvězněn. Po roce 1989 jeho potomci zažádali o navrácení statku a v roce 1992 začala nová etapa čelinského panství. První měsíce a roky prý byly krušné. Většina budov se nacházela v žalostném stavu. Poničené kapličce hrozilo zřícení. Zámecký park a zámecký rybník byly natolik zpustlé, že by je Jaroslav Adámek nejspíš ani nepoznal. Maminka současného hospodáře investovala veškerou životní energii do záchrany místa, které bylo její rodině odebráno, když byla ještě malá.

Hospodaří vystudovaní učitelé

V masomatu si můžete koupit maso ve dne i v noci

Současní hospodáři jsou vystudovaní učitelé a jejich začátky nebyly jednoduché. Ze všech sil se ale snaží nejen o záchranu rozsáhlého statku, ale také o laskavé zacházení s půdou. Na loukách suší seno, pasou tam zvířata, která krmí obilím z okolních polí. Věnují se chovu skotu plemene Aberdeen Angus. V provozu mají vlastní bourárnu na zpracování masa, vedle které teď stojí zařízení zvané masomat. Dnem i nocí si tam mohou lidé koupit vyzrálé hovězí maso z místních zvířat. „Dokonce máme i záznamy na kamerách, že tady byli lidi ve tři čtvrti na jednu ráno, takže hlad evidentně dělá divy,“ směje se Pavlína Židová.

Zámeček je pro veřejnost sice nepřístupný, ale Pavlína Židová vlastnoručně vytvořila nenápadný vstup do anglického parku hned vedle hlavní brány do statku. Zájemci se tak mohou podívat do barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého, na jejíž stavbě se podílel samotný mistr Jan Blažej Santini či některý z jeho žáků. Na farmě je možné přespat v malých domcích, kde dřív bydleli zaměstnanci statku.

Jak funguje masomat? Co se děje, když uteče tele? A co zastane křehká Pavlína Židová v bourárně masa? Poslechněte si v reportáži Báry Kvapilové.

Spustit audio