Nová služba pro vážně duševně nemocné: Pomoc probíhá v přirozeném prostředí a je určena i pečujícímu okolí

30. říjen 2022, aktualizováno

FOKUS Mladá Boleslav z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným už 30 let, od roku 1992. Cílem služeb FOKUSu je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

FOKUS působní na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kolínsku a připravuje vznik střediska v Kutné Hoře. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychosociální rehabilitace. Veškeré služby jsou poskytované na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Centrum duševního zdraví Mladá Boleslav (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti.

Na péči o klienty se podílí multidisciplinární zdravotně-sociální tým, jehož součástí je psychiatr, klinický psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, sociální pracovníci, specialisté pro zaměstnávání a peer konzultanti (lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí). Tým pracuje na Mladoboleslavsku.

Buchty - psychiatrie

Péče v přirozeném prostředí

Centrum duševního zdraví poskytuje komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snaží se klienta podpořit v jeho zotavení, podporuje ho při nebo po hospitalizaci, doprovází a pomáhá řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace. Péče je bezplatná a dobrovolná.

„Pokud někdo onemocní duševním onemocněním, zasáhne to nejen člověka samotného, ale také jeho okolí, jeho rodinu, přátele, školu, práci,“ říká Hana Goldmanová, jedna z vedoucích Centra duševního zdraví v Mladé Boleslavi. „V rámci služeb CDZ spolupracujeme nejen s klienty, ale i s rodinou, pokud klient souhlasí. Rodinným příslušníkům nabízíme několik věcí. Edukace, které probíhají jednou ročně, v cyklech asi o 8 tématech. Rodinní příslušníci mohou navštívit pouze téma, které je zajímá. Například Duševní onemocnění, Medikace, Psychohygiena. Představujeme jim služby FOKUSu Mladá Boleslav, spolupracující organizace, organizujeme svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky, kde si vyměňují zkušenosti. Scházejí se jednou měsíčně, snaží se odreagovat návštěvou divadla, kavárny a podobně.“

Díky Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO nedávno uskutečnili relaxační víkend pro rodinné příslušníky dlouhodobě vážně duševně nemocných v Borovici u Mnichova Hradiště. Na účastníky čekala přednáška o psychohygieně, autogenní trénink, kytarový koncert, diskotéka, masáže, jóga nebo výlet na zámek v Mnichově Hradišti. Díky relaxačnímu víkendu bylo alespoň chvíli pečováno o ty, kteří jinak stále pečují o své blízké.

Spustit audio