V časném jaru mají hajní rostliny naspěch. Musejí vykvést dřív, než se stromy obsypou listy

Hajním rostlinám říkáme také hajničky a abychom se z nich mohli radovat, nemusíme vlastnit les. Stačí pár listnáčů, které rostlinky ochrání před přímým sluncem a zároveň poskytnou dostatek světla v období růstu, dobrou půdu a živiny. Pokračuje Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.

„Hajní druhy rostlin vyžadují přistínění, ideálně keřem nebo stromem. V háji bude zahrada rozmanitá, druhově bohatá. Rostliny mohou růst ve větších skupinách, potom vytvoří krásný efekt.

Ideální podmínky hajním rostlinám ovšem vytvoří jen listnaté stromy. Jehličnany nenabízejí správné světlo a stín v jednotlivých částech roku. Navíc opad z jehličnatých stromů je kyselý, tedy i půdní rekce je odlišná od půd pod listnatými stromy.

Hajničkám je v listí dobře

Hajničky jsou stínomilné, vlhkomilné druhy jarní a časně letní květeny. Období kvetení a největšího rozvoje si odbudou ve vlhké půdě pod stromy, které se teprve olisťují. Když se stromy zazelenají, chrání porosty pod sebou před přímým sluncem. Podle mě jsou skvělé druhy dlužich a dlužel, různé sasanky, dobře se rozrůstající kakosty, pupkovce, plicníky, škornice a mnohé další. Vedle nich kvetou i vlhkomilné, do léta zatahující jarní cibuloviny, zejména časné sněženky, po nich bledule, kosatčíky, modřence, ladoňky, ladoničky a další.

Modřenec

Hajní rostliny mají rády půdu bohatou na organickou hmotu, živnou, s neutrálním pH. V porostech, kde se drží napřírodno, ponecháváme listí pod stromy a hajničky necháme přirozeně prorůstat vrstvou listí. V parcích, kde se listí vyhrabává, je dobré mulčovat. Ovšem nikoliv kůrou z jehličnanů. Je lepší nastýlat částečně rozloženou listovkou, uleželým listím. Vítr je nerozfouká a estetiku prostoru taková hmota příliš nenaruší.

Které to jsou?

První poslové jara, čemeřice, rozkvétají v teplejších částech naší země už v únoru. Které další druhy mohou v zahradním hájku těšit naše oko?

 • prvosenky
 • sněženky
 • bledule
 • narcisy
 • plicník lékařský
 • orsej jarní
 • škornice
 • pupkovec
 • pomněnkovec
 • bergénie
 • modřenec
 • křivatec žlutý
 • šafrán
 • talovín
 • jaterník podléška
Spustit audio